Wiadomości

Czy warto wynajmować programistów na godziny?

Niezależnie od formy działalności, każdy przedsiębiorca dba o swój budżet. Niektóre parametry pracy są niemierzalne i trudno je oszacować finansowo. Zatrudnienie pracownika jest inwestycją, która może zaprocentować dużym zyskiem, jeśli zrobi się to z głową. Podpisanie umowy o pracę niesie za sobą opłaty, takie jak składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne. Niektórzy pracownicy decydują się na […]

Continue Reading...

Wiadomości

Czym jest Python?

W świecie informatyków istnieje wiele języków programowania. Jednak na przestrzeni lat zapotrzebowanie na proste, a zarazem wszechstronne języki wzrosło, wypierając  z użycia tym samym te trudniejsze i mniej funkcyjne. Programiści stawiają na ułatwianie sobie pracy, stąd od lat w sferze ich wyboru, jako języka wiodącego w pracy jest Python. Obecnie jest jednym z popularniejszych języków […]

Continue Reading...

Wiadomości

Nauka programowania w szkole podstawowej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) od kilku lat nauka programowania jest praktykowana w Polskich szkołach. Lekcjami objęte są wszystkie roczniki, włącznie z klasami I-III. W nauczaniu wczesnoszkolnym nie są nabywane merytoryczne umiejętności w zakresie programowania. Dzieci są przygotowywane do przyswajania wiedzy praktycznej i języka programowania.  Programowanie = logika + technologia Wraz z postępem […]

Continue Reading...

Wiadomości

Najbardziej popularne języki programowania

Programowanie to proces, który polega na projektowaniu, tworzeniu, testowaniu oraz utrzymywaniu kodu źródłowego programów komputerowych. W swojej codziennej pracy, programista wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin. Aby pisać programy w sposób poprawny, niezbędnym jest opanowanie struktur danych, algorytmiki i posiadanie wiedzy o kompilatorach. Najważniejszym elementem jest mimo wszystko, znajomość języków programowania i umiejętność ich zastosowania w praktyce.  Języki […]

Continue Reading...