Systemy CRM

null

Systemy CRM mają za zadanie zautomatyzować i poprawić współpracę na polu klient -> firma. Systemy poprawiają współpracę i organizację działów danej firmy. Można w sprawny sposób połączyć działy takie jak: handlowy, marketingowy czy osoby zajmujące się obsługą klienta. Każdy z przedstawicieli danego działu wprowadza w system CRM własne notatki i instrukcje dla kolejnej osoby, dzięki czemu ta może przystąpić do prac posiadając pełne kompendium wiedzy np. z zakresy postępu przeprowadzonych prac, sukcesów i problemów, które mogły wniknąć, informacje o kliencie, dalsze zadania i przybliżony czas realizacji. Możliwości wprowadzonych informacji do systemu są nieograniczone, dlatego przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem oprogramowania klient definiuje pola, zakładki, które będą mu potrzebne do zorganizowania pracy zespołów.

0
%
wszystkich CRM w 2012 roku sprzedano w Europie i Ameryce Północnej
0
%
średniego wzrostu zysków działalności po 24 miesiącach od wdrożenia CRM
0
%
Firm w 2014 roku posiadało systemy CRM

Proces realizacji systemu CRM

Chciałbyś dowiedzieć się jak wygląda proces realizacji zamówionego systemu CRM? Już śpieszymy z wyjaśnieniem. W momencie, gdy klient wyraża chęć skorzystania z usług SoftwareHeroes przesyłamy mu do uzupełnienia brief (formularz zawierający zestaw informacji umożliwiający wycenę projektu). Po otrzymaniu wypełnionego pliku przystępujemy do opracowania kosztorysu, jaki będzie się wiązać ze stworzeniem zamówionego oprogramowania. Do klienta odsyłamy konkretny cennik za zbudowanie systemu CRM i wdrożenie konkretnych funkcjonalności wraz z oprawą graficzną. W przypadku akceptacji podpisujemy umowę i rozpoczynamy prace. Czas realizacji jest uzależniony od poziomu rozbudowy oprogramowania. Płatność za wykonanie projektu jest realizowana na zasadzie 30% zaliczki, a po zakończeniu prac pozostałe 70% (w przypadku mniejszych projektów) lub na zasadzie transz w przypadku większych projektów.

Całość projektu dzielimy na poszczególne zadania i ustalamy ich termin realizacji, dzięki czemu klient na każdym etapie widzi postęp, a my jesteśmy tym samym zmuszeni do stałej pracy nad projektem. Taki system pracy zapewnia bezpieczeństwo obu stronom i przynosi najlepsze efekty. Podczas realizacji angażujemy wiele zespołów: osoby od wyznaczenia strategii i podziału prac, grafików, programistów, specjalistów od UX oraz kierowników projektu. Wspólne zaangażowanie pozwala wydać w ręce klienta profesjonalny system CRM. Oczywiście na bieżąco informujemy zleceniodawców o postępie i efektach prac.

Masz pytania?